ST

Ako Získat Admin lvl?

1.Hráč musí chodit často na server!

2.Nesmie použivať CHEATY!

3.Nesmie porušovať pravidlá na servery!

4.Hrač nemôže robyt žiadnu reklamu na servery(IP serveru,URLwebu...)!

5.Hrač musí vedieť admin pravidlá aj admin Prikazy

Hrač nesmie porušovať  tieto pravidlá ak chce byt adminom!!!

Hrača musí schvaliť nadpoovična vetšina admin teamu

(všetci majú rovnaký názor)!

Maximalni počet adminov na servery je stanoveny na 10-15!!

 

 
NOVA IP ADRESSA:81.89.48.237:8081